پلي كلينيك تخصصي شهريار استان آذربايجان غربي

پلي كلينيك تخصصي شهريار در مساحت زمين ۲۰۸۳۰ مترمربعو  زيربنا ۳۱۵۰ مترمربع در ۲ طبقه شامل بخش هاي درماني پزشك عمومي ، كودكان ، اورژانس ، آزمايشگاه ، اتاق عمل سرپايي گچ گيري و زنان و زايمان و ديگر بخش هاي درماني ميباشد.

توسط | ۱۳۹۶-۱۱-۱۵ ۱۲:۱۶:۲۵ +۰۰:۰۰ شهریور ۲۷ام, ۱۳۹۶|پروژه های در حال بهره برداری|