ویدئو – مراسم افتتاح درمانگاه تامین اجتماعی مادر شهرستان سرخه