درمانگاه تامین اجتماعی راور کرمان تحویل موقت گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت طرح و اجرا خانه سازی ایران در مانگاه راور کرمان با حضور نماینده دفتر فنی و مهندسی  سازمان تامین اجتماعی  آقای مهندس فتاحیه ، سرپرست دفتر کرمان مهندس جهانشاهی و دیگر عوامل اجرایی و پیمانکار تحویل موقت و به بهره بردار تحویل گردید.

درمانگاه راور در مساحت زمین ۳۶۵۰ مترمربع و زیربنا ۲۷۶۵ مترمربع در ۲ طبقه شامل بخش های اورژانس ، دندانپزشکی ، بستری موقت ، اتاق احیاء ، داروخانه ، پزشکان متخضض و دیگر بخش های درمانی میباشد.

توسط | ۱۳۹۷-۱۱-۲۱ ۱۰:۲۱:۳۹ +۰۰:۰۰ بهمن ۲۱ام, ۱۳۹۷|اخبار|