تصاویر-عملیات خاکبرداری و دیوار کشی زمین بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی شیراز

تصاویر-عملیات دیوار کشی و خاکبرداری بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی شیراز

 

 

 

 

توسط | ۱۳۹۷-۸-۱۴ ۱۰:۰۶:۳۲ +۰۰:۰۰ آبان ۱۴ام, ۱۳۹۷|اخبار|