بیمارستان ماهشهر

بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی ماهشهر به عنوان یکی از مهمترین بخش های ارائه خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی با توجه به صنعتی بودن منطقه میباشد.

این بیمارستان در زمینی به مساحت ۱۷۶۷۰۰ مترمربع و زیربنای ساختمان اصلی ۱۵۷۶۸ و ساختمان های مسکونی ۲۰۴۰ مترمربع در ۳ طبقه احداث و شامل بخش های تخصصی و فوق تخصصی میباشد.

توسط | ۱۳۹۶-۶-۱ ۱۲:۱۵:۲۶ +۰۰:۰۰ شهریور ۱ام, ۱۳۹۶|پروژه های در حال بهره برداری|