انتصاب مدیرعامل اعضا جدید هیات مدیره شرکت مدیریت طرح و اجرا خانه سازی ایران

طی احکامی جداگانه از سوی آقای دکتر محمدی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران آقای مهندس خراسانی به عنوان نائب رئیس هیات و مدیرعامل ، آقای دکتر احمدی به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای مهندس باقری به عنوان عضو هیات مدیره شرکت طرح و اجرا منصوب شدند.

 

 

 

 

 

توسط | ۱۳۹۸-۱-۷ ۰۹:۲۹:۴۱ +۰۰:۰۰ فروردین ۶ام, ۱۳۹۸|اخبار|