انتصاب سرپرست امور اداری

طی حکمی از سوی آقای دکتر گنج آبادی معاون اداری و مالی شرکت طرح و اجرا ، آقای ابوالفضل جمشیدیان با حفظ سمت قبلی به عنوان سرپرست امور اداری   منصوب شدند.

 

 

 

توسط | ۱۳۹۷-۸-۲ ۱۴:۱۸:۲۶ +۰۰:۰۰ آبان ۲ام, ۱۳۹۷|اخبار|