انتصاب سرپرست امور اداري

طي حكمي از سوي آقاي دكتر گنج آبادي معاون اداري و مالي شركت طرح و اجرا ، آقاي ابوالفضل جمشيديان با حفظ سمت قبلي به عنوان سرپرست امور اداري   منصوب شدند.

 

 

 

توسط | ۱۳۹۷-۸-۲ ۱۴:۱۸:۲۶ +۰۰:۰۰ آبان ۲ام, ۱۳۹۷|اخبار|