انبار دارویی بیمارستان خلیج فارس بندرعباس تحویل موقت گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت طرح و اجرا خانه سازی ایران انبار دارویی بیمارستان خلیج فارس بندرعباس با حضور نمایندگان دفتر فنی و مهندسی سازمان تامین اجتماعی و شرکت مدیریت طرح و اجرا خانه سازی ایران و پیمانکار و دیگر عوامل اجرایی تحویل بهره بردار گردید.

این پروژه در زیربنا ۵۸۰ مترمربع دارای دو انبار دارو و سردخانه میباشد .

 

توسط | ۱۳۹۷-۱۱-۲۱ ۱۱:۲۵:۲۰ +۰۰:۰۰ بهمن ۲۱ام, ۱۳۹۷|اخبار|