اداره كل و مديريت درمان استان خوزستان

اداره كل و مديريت درمان استان خوزستان در زميني به مساحت ۱۹۷۴۰ مترمربع و زيربنا ۷۸۹۷ مترمربع ساختمان اصلي و  ۱۴۶۶ مترمربع سالن ورزشي احداث شده است.

توسط | ۱۳۹۶-۶-۲۷ ۱۲:۰۳:۲۷ +۰۰:۰۰ شهریور ۲۷ام, ۱۳۹۶|پروژه های در حال بهره برداری|