اخبار

اخبار ۱۳۹۶-۹-۸ ۱۱:۴۸:۲۲ +۰۰:۰۰

با حضور دکتر ربیعی وزیر کار ، تعاون و رفاه اجتماعی درمانگاه تامین اجتماعی رزن همدان افتتاح گردید

با حضور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درمانگاه حضرت ابوالفضل شهرستان آران و بیدگل افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.